نویسنده = عبدالرضا شریفی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق

دوره 19، 76 (تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 57-79

عبدالله بهمن پوری؛ عبدالرضا شریفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی