نویسنده = محمدجواد محمودی
تعداد مقالات: 2
1. سالخوردگی جمعیت: یک مسئله‌ی اجتماعی جمعیتی

دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 178-183

محمدجواد محمودی


2. اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها)

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، پاییز 1394، صفحه 213-244

محمدجواد محمودی؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی