نویسنده = سراج الدین محمودیانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران

دوره 21، 81 (پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 7-45

رسول صادقی؛ نسیبه زنجری؛ سراج الدین محمودیانی


2. عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، 81 (پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 143-166

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی