نویسنده = علی نیکونسبتی
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها)

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، پاییز 1394، صفحه 213-244

محمدجواد محمودی؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی


2. پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی

دوره 14، 55 (بهار 1391)، بهار 1391، صفحه 7-53

محمدجواد محمودی؛ شهلا کاظمی پور؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی