نویسنده = محمدرضا کدخدایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مشروعیت ابتناء حقوق اخلاقی بر جنس و جنسیت

دوره 17، 68 (تابستان 1394)، تابستان 1394، صفحه 7-40

محمدرضا کدخدایی


2. مبانی مقایسه ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم

دوره 15، 57 (پاییز 1391)، پاییز 1391، صفحه 53-94

محمدرضا کدخدایی